Informace - Asociace hudebních umělců a vědců

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vážení kolegové,
na den 13. června t. r. (pondělí) svolávám výroční členskou schůzi Klubu moravských skladatelů. Bude se konat na konzervatoři, II. poschodí, učebna č. 25.

Přijďte, prosím, všichni – pokud budete moci. Seznámíte se současným stavem našeho Klubu, s jeho prací a problémy, možná, že nám budete moci v mnohém poradit nebo sdělit svoje nápady.

Schůze se koná v 17 hodin, v době našich obvyklých členských schůzi.

Těším se s Vámi nashledanou!


POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ KONCERT


KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
vás srdečně zve
na komorní koncert k 90. výročí narození česko-amerického skladatele


KARLA HUSY,
který se uskuteční v pondělí 21. listopadu 2011 v 19 hodin
v sále Josefa Dobrovského v Konventu Milosrdných bratří, Brno, Vídeňská 7


Jubilantovy skladby přednesou:
Renata BIALASOVÁ, Jaroslava ONDRUŠOVÁ, Dana DRÁPELOVÁ, Milan BIALAS, Emil DRÁPELA,
Antonín MÜHLHANSL, GRAFFOVO KVARTETO a komorní orchestr ARS COLLEGIUM
za řízení Stanislava KUMMERA.


kompletní informace zde.

Klub moravských skladatelů Vás srdečně zve na


KONCERT Z TVORBY PRO MLÁDEŽ


v úterý 7. června 2011 v 18 hodin
v sále Konzervatoře Brno


V programu vystoupí žáci ZUŠ Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou,
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Králově Poli, ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně a studenti Konzervatoře Brno.

 • Vlastimil Lejsek: Sonatina in C pro klavír

Hraje Lenka Řiháková
ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno, pedagog Inna Aslamasová

 • Mojmír Bártek: Jazz Waltz, Jazz Rock

Hraje Kateřina Bártková
ZUŠ Královo Pole, pedagog Jakub Kozák

 • Mojmír Bártek: Smělý nákup 4MS

Hrají Kateřina Bártková a Daniela Bártková
ZUŠ Královo Pole, pedagog Jakub Kozák

 • Vlastimil Lejsek: Suita pro Lipník  

Z Lipníku na Helfštýn, Místy zcela falešný valčík, Můj nejmilejší charleston
Hrají Kristýna Světnická a Jakub Švarc
ZUŠ A.Dvořáka v Lipníku nad Bečvou, pedagog Dana Zeinerová

 • Radomír Ištvan: Dětská suita pro klavír

Hrají Vojtěch Rozehnal, Kateřina Rektorová
ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno, pedagog Inna Aslamasová

 • Vlastimil Lejsek: Zima


Hraje Hana Kubíková
ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku n. B., pedagog Alžběta Anna Šalplachtová

 • František Schäfer: Sonatina pro mládež č. 2

Vzpomínka na Clementiho, Čekanka, Koník se zlatou hřívou       
Hraje David Paša
ZUŠ Jaroslava Kvapila, pedagog Monika Czajkowská

 • Milan Slimáček: Terzettino pro hoboj, klarinet a fagot  

Andante calmo, Allegro, Poco lento, Allegro ma non troppo
Hrají :  Tereza Lišková – hoboj, Ivo Zugárek – klarinet
a Jana Zmeškalová - fagot
Konzervatoř Brno, pedagog Pavel Zatloukal


 • Vlastimil Lejsek: Pianisté a koně  

Melancholická klisna a melancholický pianista, Pianista na jankovité kobyle
Hraje Kateřina Schovánková
ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku n. B., pedagog Alžběta Anna Šalplachtová

 • Leona Zezulová: Jaro

Hraje Hana Zezulová
ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku n.B., pedagog Dana Zeinerová

 • Leona Zezulová: Okolo Mikulova – suita pro čtyřruční klavír:

Mikulovský Svatý Kopeček, Větrná Pálava, Vodní dílo Nové Mlýny,
Muzikanti v zámeckém sudu, Mikulovský sklípek
Hrají Gabriela Sobková a Hana Kubíková
ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku n. B., pedagog Alžběta Anna Šalplachtová

 • Bohuslav Sedláček: Ej hora, hora - deset variací pro klavír na lidové téma

Hraje Veronika Slováčková
Konzervatoř Brno, pedagog Renata Bialasová

 • Evžen Zámečník: U Harabiša - moravský tanec pro dva klavíry

Hrají Jana Rambousková a Kateřina Kraftová
Konzervatoř Brno, pedagog Renata Bialasová

Děkujeme za návštěvu a přejeme všem krásné prázdniny 2011.
KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ

a

Město Brno, Nadace Leoše Janáčka, Nadace Český hudební fond a Hudební nadace OSA
pořádají


K O M O R N Í   K O N C E R T
k životnímu jubileu skladatele

Zdeňka POLOLÁNÍKA


Zdeněk POLOLÁNÍK:

S
myčcový kvartet
Hraj
e: Miloslav Ištvan Quartett
(Lukáš MIK – 1. housle, Karel MITÁŠ – 2. housle, Stanislav VACEK – viola a Štěpán FILÍPEK – violoncello)

Preludia pro klavír

Con moto  -  Andante  -  Allegro  -  Adagio  -  Con moto  -  Adagio  -  Allegro vivace
Hraje Karel KOŠÁREK


Balada zimní (na slova Jana Nerudy)
Hrobník (na slova Otokara Březiny)

Zdeněk KAPL  - baryton a Karel KOŠÁREK - klavír

Jiří MATYS:


Duo pro housle a violoncello

Živě  -  Velmi živě -  Volně  -  Živě, energicky                                           
Hrají : Lubomír ČERMÁK – housle a Martin ŠVAJDA – violoncell

Ctirad KOHOUTEK:

Tkaniny doby
 -  zvukové fantazie pro violoncello a klavír
Temné závěsy  -  Stříbřitý krajkový šál  -  Opojné pončo
Hrají : Štěpán FILÍPEK – violoncello
a Kateřina JANDA PROKOPOVÁ – klavír

Richard MAYER:


Variace pro trubku a klavír
Hrají : Vlastimil BIALAS – trubka
a Milan BIALAS – klavír

Koncertní sál Konzervatoře v Brně, Lužánecká 14
Úterý 31. května 2011 v 19 hodin


Zdeněk POLOLÁNÍK:


Smyčcový kvartet
Smyčcový kvartet vznikl ještě za mých studií. Ležel dlouho nepovšimnut. K jeho několika provedení Janáčkovým kvartetem došlo zásluhou Bohumila Smejkala, který noty objevil v knihovně JAMU .

Preludia pro klavír
Nejprve
jsem napsal pět preludií pro klavír sólo a po několika letech další dvě.  Do rozhlasu je rovněž  před mnoha lety nahrál Milan Klíčník. Jeho mono nahrávku nahradil Karel Košárek novou nahrávkou stereo a  před rokem poprvé provedl v Praze na veřejném koncertě .      

Balada zimní   -   Hrobník
Texty obou balad mne zaujaly hned po přečtení, dávno před jejich zhudebněním. K němu došlo až na výzvu pěvce Václava Halíře, který také obě balady za klavírního doprovodu Jaroslavy Majerové v sále LŠU v Králově Poli interpretoval. Balada zimní se dočkala provedení v klavírní i orchestrální verzi od pěvce Zdeňka Kapla. V jeho podání zazní na koncertě KMS poprvé. Jímavý příběh básně Hrobník Otokara Březiny je z jeho prvotin.  Je  zasazený do rámce hrobníkových vzpomínek. Naproti tomu sarkastická Balada zimní, nechává dojít činy opovážlivosti až do zničení původce i jeho pomocníků.

Zdeněk Pololáník


Jiří MATYS:


Duo pro housle a violoncello
Od dětství jsem poslouchal hru houslí a sám jsem se také zúčastnil hraní v houslovém souboru, který vedl můj otec. Snad zde vznikl i můj užší vztah ke smyčcovým nástrojům, k jejich začlenění do komorní i sólové hudby. Také Duo pro housle a violoncello je toho ve svých variačních větách důkazem.

                                                                                                                               Jiří Matys


Ctirad KOHOUTEK:

Tkaniny doby
Jako u řady mých kompozic jde i zde o skladbu námětovou, syžetovou, nikoliv ovšem programně popisnou. Představa různých reálných tkanin se volně přenáší do roviny symbolické. Temné závěsy snad navodí atmosféru a napětí hrozeb, katastrof, nedůvěry, přehrad mezi lidmi, vážnost situace ve světě. Stříbřitý krajkový šál by mohl vyjádřit lesk, pozlátka, mámení, přetvářky – časté i dosud v lidských vztazích. Opojné pončo vidí východiska v zemitém lidovém optimismu, vitalitě, v nalézání stále nové životní a tvůrčí energie. Při užití vlastní projektové tvůrčí metody jsou mj. uplatněny i volnější serielní a modální postupy, střihový i stratofonní (vrstvový) způsob stavby, principy aleatoriky, detailněji propracovaná sóničnost (zvuková barevnost) a nástrojová artikulace.

Ctirad Kohoutek


Richard MAYER:


Variace pro trubku a klavír
Variace pro trubku a klavír měly premiéru ve Zlíně v r. 1984 na koncertě při příležitosti Roku české hudby. Později je slyšeli jak naši posluchači, tak i zahraniční (Německo), a to vždy ve vynikající interpretaci sourozenců Bialasových. Ti také natočili tuto skladbu v r. 1997 pro Český rozhlas, který ji od té doby již vícekráte prezentoval. Kompozice má klasicistní strukturu, do které jsou jakoby jemně „vetkané“ polyfonní postupy, ale i značnou technickou náročnost, kdy se part trubky několikrát dostane až do obávané tříčárkované oktávy. Oba nástroje zde vystupují rovnocenně, aby tak měly možnost – každý po svém – „vykreslit“ jednotlivé variace s určitou impresí a charakteristikou
.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky