Hudební současnost - Asociace hudebních umělců a vědců

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Podzimní skladatelská a interpretační přehlídka Hudební současnost je v Ostravě pořádána každoročně od roku 1975. Do roku 1990 byla organizovaná svazovou skladatelskou pobočkou – Svaz českých skladatelů a koncertních umělců (SČSKU), jejíž nástupnickou organizací po roce 1990 se stala Asociace hudebních umělců a vědců ( AHUV) se sídlem v Praze. Od roku 1992, po osamostatnění všech krajských poboček AHUV, převzalo organizaci přehlídky Občanské sdružení Tvůrčí centrum Ostrava.

Podzimní přehlídka Hudební současnost si vytvořila za dobu své existence široký okruh zasvěcených posluchačů zajímajících se o soudobou hudební tvorbu a její interpretaci. Členská základna Tvůrčího centra je uměleckými osobnostmi úzce propojena s ostravskými uměleckými školami – Janáčkovou konzervatoří a Gymnáziem v Ostravě, Fakultou umění Ostravské univerzity, Janáčkovou filharmonií Ostrava, divadly a s dalšími institucemi. Vznik nové tvorby vytváří příznivé klima pro existenci řady špičkových komorních souborů a sborových těles, kterými se může Moravskoslezský kraj prezentovat na domácích i zahraničních koncertních pódiích (Kubínovo kvarteto, Komorní orchestr Leoše Janáčka, Camerata Janáček, Moravský komorní sbor, Stadlerovo kvarteto, Sborové studio Permoník, Komorní orchestr a sbor konzervatoře, Dechová harmonie apod.)

Hudební současnost je otevřena všem hudebním tvůrcům a žánrům a nabízí široké pole působnosti pro studující mládež hudebních uměleckých oborů, stejně tak zkušeným umělcům seniorům interpretům, skladatelům, hudebním teoretikům a vědcům...

Celková koncepce přehlídky koresponduje s obdobně modelovanými typy festivalů v ČR, zejména pak s těmi, které jsou organizovány ve větších hudebních centrech jako jsou přehlídky v Praze, Brně, Plzni, Olomouci. Díky zavedené praxi mezikrajové výměny akcí, kde umělecká tvorba vzniká v dostatečné míře a kvalitě, jsou pak nejlepší díla a projekty nabízeny k dalšímu provádění a stávají se součástí širšího hudebního povědomí české hudby.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky